Flexibilita nastavení

Kromě standardních funkcionalit, které obsahují i jiné stravovací systémy a které jsou popsány pod ikonami výše, má náš stravovací systém přednosti, které konkurence nenabízí. Jedná se zejména o:

Modulární řešení systému,

které dovoluje snadno měnit konfiguraci a nastavení systému.

Odolnost systému i při závadách HW,

Pokladny, objednávkové terminály a výdejových terminály jsou schopny práce bez přerušení i při odstávce nebo havárii serveru nebo při přerušení datového spojení. Po obnovení spojení nebo obnovení práce serveru se automaticky provede aktualizace dat. U systémů s více než jedním terminálem, nemůže tedy z těchto důvodů dojít k přerušení provozu celého systému.

Mimořádnou flexibilitu nastavení,

S využitím editovatelných účetních osnov je možné nastavit mimořádně široké možnosti podmínek stravování pro různé skupiny strávníků. To je důležité pro cateringové firmy při výběrových řízeních na dodávku stravy. Náš systém je schopen splnit požadavky Vašich zákazníků. Součástí dodávky je i základní nastavení stravovacího systému. Případné následné změny cen, dotací a podobně lze pak snadno nastavit úpravami původního nastavení, tzv. „mustrů“.

 Časovou platnost položek,

v cenících, nastavení skupin strávníků, ID karet strávníků. Je tedy možné tyto položky nastavovat dopředu – položky pak jsou automaticky použity poté, co jsou časově platné.

Kontrolu práce obsluhy systému,

Systém zaznamenává veškeré prováděné operace s uvedením času provedení operace, modulu, ve kterém operace vznikla, a identifikaci obsluhy, pokud se na operaci podílela. Též důsledně eviduje a zvýrazňuje nestandardní operace s účtenkami (např. opětovné otevření účtenek, záporné množství položek, použití náhradní identifikace strávníka zapsáním jeho kódu.

Elektronické přebírání dodacích listů

od významných dodavatelů do skladového systému (pokud to dodavatelé umožňují).