Napojení na systémové okolí

Náš stravovací systém je připraven pro napojení na tzv. systémové okolí. Nejběžnější jsou propojení s personálními a docházkovými systémy, ze kterých bývají zpravidla přebírána osobní data strávníků, a se mzdovými systémy, do kterých bývají předávány podklady pro srážky z mezd za odebranou stravu. Takové propojení není podmínkou, stravovací systém může být používán i zcela autonomně.   

Požadavky na rozsáhlejší instalace stravovacích systémů kladou vyšší nároky i na integraci v rámci podnikových ERP systémů, kterými nejčastěji jsou ERP systémy jako SAP, Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision). V takových případech jsou ze stravovacího systému předávány účetní pohyby v požadovaném rozsahu a tvaru.

Při využívání ve větších nemocnicích integrace zahrnuje komunikaci s nemocničními informačními systémy (NIS).