Pro malé i velké provozy

Náš stravovací systém je standardně využíván provozovnami od malých, pro řádově několik desítek strávníků, až pro podnikové jídelny s více než 2.000 strávníků a propojené řetězce provozoven, na kterých se denně stravuje i okolo 20.000 strávníků.

Podobně flexibilně lze kombinovat různé způsoby obsluhy strávníků – objednávání jídel v jídelně a/nebo přes internet, s prodejem přes pokladny, případně i s výdejovými automaty různého určení. Náš SW je využitelný jak pro výdejny dovážející stravu, tak i pro provozovny organizující rozvoz stravy. Modulová architektura stravovacího SW umožňuje, v případě potřeby, i snadno přejít na jiný než v provozovně dosud používaný způsob obsluhy strávníků.

Obdobně je možné provozovat odbytovou část (tj. pokladny nebo objednávky s výdejem) a skladovou a výrobní část samostatně nebo propojeně.

Tomu odpovídá i široké spektrum cen, za které stravovací systém nabízíme.

Pro nejmenší provozovny, obsluhující do cca 80 strávníků, může vycházet plně elektronický objednávkový systém s objednávkovým a výdejovým terminálem poměrně draze. Proto nabízíme i tzv. pokladnu s objednáváním, kdy strávník může u pokladny, kromě nákupu v kantýně, objednat jídlo i na více dní dopředu a na pokladně mu jsou vytištěny stravenky s objednanými jídly. Oproti těmto stravenkám mu jsou pak následně vydávány objednaná jídla.  

Další možností pro nejmenší provozovny je objednávkový terminál s tiskem. Strávníci mohou na terminálu objednávat jídla (i měnit objednávky). Po uzávěrce objednávek na příslušný den mají strávníci možnost si příslušnou stravenku vytisknout. Stravenkou se pak strávník prokáže u výdeje jídel. Možné je i místo objednávkového terminálu využívat pouze objednávání přes WEB.  Pro malé provozovny může být výhodná možnost spravování provozovny přes WEB. Všechna tato řešení snižují cenu HW potřebného pro instalaci.

Na opačné straně cenového spektra jsou řetězce propojených provozoven s centrální správou (třeba i s celostátní působností). Takové řešení může strávníkům umožnit objednávat a odebírat jídla na více provozovnách, centrální vedení skladů (případně i receptur) a zpravidla i znamená snížení nároků na počet pracovníků obsluhy.