Editovatelné účetní osnovy

SW A2 SQL přináší širší možnosti sledování efektivity provozoven. Skladová a odbytová část je více provázána, komfortnější jsou možnosti přípravy přehledů pro Menu board i tisk. Jejich součástí může být i grafické zpracování dat.

Na zvýšení efektivity obsluhy se projeví i některé nové funkce skladové a výrobní části (GM2), modernější a přehlednější vzhled této části SW. Jednou z těchto funkcí je možnost využití elektronických dodacích listů při komunikaci s dodavateli. Tyto dodací listy jsou použity pro automatické generování příjemek na zboží přijímané na sklad. Sníží se tak nároky na obsluhu systému i možnost chybného zadání příjemek.

Dalšími efektivními funkcemi obsluhy jsou editovatelné účetní osnovy, díky kterým je možné nastavit mimořádně široké možnosti podmínek stravování pro různé skupiny strávníků a v případě potřeby je měnit. Součástí dodávky našich systémů je též jejich základní nastavení. Případné následné změny cen, dotací a podobně, lze pak snadno nastavit úpravami původního nastavení, tzv. „mustrů“. Pro úpravy a vytváření různých přehledů je k dispozici generátor sestav.