Zvýšení efektivity a snížení nákladů

Široké možnosti volby optimální HW a SW konfigurace pro provozovny umožňují optimalizovat pořizovací náklady stravovacího systému.

Použití replikace dat umožňuje zajištění provozuschopnosti systému i při havárii serveru, nebo při přerušení datového spojení terminálů.

Nová generace SW přináší širší možnosti sledování efektivity provozoven. Skladová a odbytová část mou být více provázány, komfortnější jsou možnosti přípravy přehledů pro obrazovky i tisk. Jejich součástí může být i grafické zpracování dat.

Na zvýšení efektivity obsluhy se projeví i některé nové funkce skladové a výrobní části (GM2), modernější a přehlednější vzhled této části SW. Jednou z těchto funkcí je možnost využití elektronických dodacích listů při komunikaci s dodavateli. Tyto dodací listy jsou použity pro automatické generování příjemek na zboží přijímané na sklad. Sníží se tak nároky na obsluhu systému i možnost chybného zadání příjemek.

Dalšími efektivními funkcemi obsluhy jsou editovatelné účetní osnovy, díky kterým je možné nastavit mimořádně široké možnosti podmínek stravování pro různé skupiny strávníků a v případě potřeby je měnit. Součástí dodávky našich systémů je též jejich základní nastavení. Případné následné změny cen, dotací a podobně, lze pak snadno nastavit úpravami původního nastavení, tzv. „mustrů“. Pro úpravy a vytváření různých přehledů je k dispozici generátor sestav.

Náklady potenciálně snižuje i to, že je náš systém předpřipraven pro komunikaci se systémovým okolím (např s účetními a personálními systémy) na různých úrovních.